Medicin, avancerad nivå, Hematologi, 7,5 hp

Kursen vänder sig i första hand till sjuksköterskor som arbetar inom hematologisk vård men också till andra som har intresse för medicin och som vill fördjupa kunskaperna om maligna blodsjukdomar som drabbar människor i alla åldersgrupper. Den här kursen avser att ge fördjupade kunskaper inom uppkomstmekanismer, kliniskt förlopp, olika typer och diagnostik av maligna blodsjukdomstillstånd samt en översikt av behandlingsformer.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Examen på grundnivå om 180 högskolepoäng varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i biomedicinsk laboratorievetenskap, medicin, omvårdnadsvetenskap, radiografi eller motsvarande. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B och Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Övrigt: Kursen är webbaserad. Kommunikationsverktyget är Blackboard.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H7628

Anmäl dig nu