Medicin, avancerad nivå, Hematologi, 7,5 hp

Kursen vänder sig i första hand till sjuksköterskor som arbetar inom hematologisk vård men också till andra som har intresse för medicin och som vill fördjupa kunskaperna om maligna blodsjukdomar som drabbar människor i alla åldersgrupper. Den här kursen avser att ge fördjupade kunskaper inom uppkomstmekanismer, kliniskt förlopp, olika typer och diagnostik av maligna blodsjukdomstillstånd samt en översikt av behandlingsformer.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Kandidatexamen inom det medicinska vetenskapsområdet om minst 180 högskolepoäng, alternativt sjuksköterskeexamen, röntgensjuksköterskeexamen, biomedicinsk analytikerexamen eller läkarexamen. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Övrigt: Kommunikationsverktyget är Blackboard.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H7338