Medicin, avancerad nivå, Human genomik och bioinformatik, 15 hp

Kursen syftar till att ge dig kunskaper inom human genetik och appliceringen av bioinformatik på specifika frågor av relevans för molekylärmedicinsk forskning och diagnostik. Du kommer att få kunskap om teoretiska principer såväl som modern bioinformatik och analysera datamaterial i laborationer. Kursen innefattar också etiska aspekter på genomisk forskning.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för medicinska vetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Kandidatexamen inom biomedicin, biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen eller veterinärexamen, alternativt examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom något av huvudområdena biomedicin, biomedicinsk laboratorievetenskap, biologi eller medicin. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V8000