Medicin, avancerad nivå, Infektionssjukvård, 7,5 hp

Kursen avser att ge sjuksköterskor en fördjupad kunskap i infektionssjukvård. Kursen innehåller grundläggande infektionsmikrobiologi och immunologiskt försvar, samt epidemiologi och antibiotikabehandling. Kursens huvudsakliga innehåll är dock infektionssjukvård av de vanligast förekommande infektionssjukdomarna i Sverige. I kursen ingår ett studiebesök på avdelningen för mikrobiologi.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Sjuksköterskeexamen. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V7425

Förkunskapskrav: Sjuksköterskeexamen. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H7626

Anmäl dig nu