Medicin, avancerad nivå, Sjukdomstillstånd, farmakologi och funktionshinder hos barn och ungdom, 15 hp

Kursen vänder sig till dig med intresse för barn och ungdomar och som vill fördjupa dig inom medicin. Du får möjlighet att utveckla fördjupade kunskaper om och förståelse för olika sjukdomstillstånd och funktionshinder, men också speciell farmakologi och behandlingsalternativ. Vi diskuterar även etik. Du skaffar dig förmåga att integrera mellan teori och praktik genom falldiskussioner. Att systematiskt reflektera och värdera ingår.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap eller medicin. Alternativt biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen, sjuksköterskeexamen, röntgensjuksköterskeexamen, tandläkarexamen eller veterinärexamen. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H7337