Medicin, avancerad nivå, Sjukdomstillstånd, farmakologi och funktionshinder hos barn och ungdom, 15 hp

Kursen vänder sig till dig med intresse för barn och ungdomar och som vill fördjupa dig inom medicin. Du får möjlighet att utveckla fördjupade kunskaper om och förståelse för olika sjukdomstillstånd och funktionshinder, men också speciell farmakologi och behandlingsalternativ. Vi diskuterar även etik. Du skaffar dig förmåga att integrera mellan teori och praktik genom falldiskussioner. Att systematiskt reflektera och värdera ingår.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Legitimation som sjuksköterska utfärdad av Socialstyrelsen. Vidare krävs att den sökande har sjuksköterskeexamen om 180 hp varav minst 15 hp vetenskaplig metod samt yrkeserfarenhet som sjuksköterska motsvarande minst ett års heltidstjänstgöring. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska A.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H7637

Anmäl dig nu