Medicin, avancerad nivå, Vetenskaplig metodik i odontologi, 15 hp

Kursen vänder sig till dig som vill få en ökad förmåga att analysera, kritiskt granska och planera odontologisk forskning. Kursen utgör en fristående teoretisk kursdel som kan kombineras med projektarbete och kursen Medicin, avancerad nivå, Examensarbete i odontologi.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Tandläkar- eller tandhygienistexamen.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Övrigt: Kommunikationsverktyget är Blackboard.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V7643