Medicin, Fysiologi, 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig med intresse för medicin och som vill fördjupa dig inom cirkulations-, respirations- och nervsystemets fysiologi. Du får även kunskaper om det endokrina systemet och dess betydelse för kroppens kommunikation tillsammans med nervsystemet. Njurarnas fysiologi diskuteras också med tanke på dess betydelse för det kardiovaskulära systemet.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Medicin 30 högskolepoäng där Medicin, Fysiologi med anatomi och immunologi, 15 högskolepoäng eller Medicin, Fysiologi, 15 högskolepoäng ingår.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H7054

Anmäl dig nu