Medicin, Fysiologi med anatomi, 15 hp

Kursen vänder sig till dig med intresse för de medicinska ämnena anatomi och fysiologi. Du får möjlighet att utveckla grundläggande kunskaper om den friska människokroppens funktion och uppbyggnad samt förklara fysiologiska förlopp. I kursen ingår flera laborationer och seminarier som underlättar integreringen mellan teori och praktik. Att systematiskt reflektera och värdera ingår. I kursen ingår även ett moment skriftlig framställning i form av en kortare vetenskaplig rapport.

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2 och Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2 (områdesbehörighet A14)

eller

Grundläggande behörighet samt Matematik B, Naturkunskap B och Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16)

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V7329