Medicin, Humangenetik, 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig med intresse för medicin och som vill fördjupa dig inom humangenetik. Du får möjlighet att utveckla grundläggande kunskaper om och förståelse för det mänskliga genomet och proteomiks.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Medicin 52,5 högskolepoäng där Molekylär cellbiologi 15 högskolepoäng och Sjukdomslära med farmakologi 15 högskolepoäng ingår.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V7031