Medicin, Immunologi, 7,5 hp

Den här kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper om immunförsvaret. Kursen behandlar immunsystemets uppbyggnad, lymfocytutveckling och receptordiversitet, antigenpresentation, aktivering av B- och T-lymfocyter och dessas effektorfunktioner, immunreglering, tolerans, immunologiskt minne, infektions-, transplantations-, och tumörimmunologi, autoimmunitet samt allergi. I kursen ingår laborationer som underlättar integreringen mellan teori och praktik. Att systematiskt reflektera och värdera ingår. I kursen ingår även ett moment skriftlig framställning i form av en kortare vetenskaplig rapport.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Medicin 30 högskolepoäng där Molekylär cellbiologi 15 högskolepoäng ingår.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H7053

Anmäl dig nu