Medicin, Medicinsk mikrobiologi, 7,5 hp

Kursen behandlar mikroorganismer som bakterier, virus och parasiter som orsakar olika infektionssjukdomar hos människan.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Medicin 30 högskolepoäng där Medicin, Molekylär cellbiologi, 15 högskolepoäng ingår.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H7028