Medicin, Morfologisk cellbiologi och hematologi, 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig med intresse för medicin och som vill fördjupa dig inom human morfologi. Du får möjlighet att utveckla fördjupade kunskaper om vävnader, blodet och benmärgen. Du skaffar dig förmåga att underlätta integreringen mellan teori och praktik då kursen både avser den teoretiska morfologin men lika stor vikt lägga vid praktiska mikroskoperingsövningar.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Medicin 52,5 högskolepoäng där Molekylär cellbiologi 15 högskolepoäng och Sjukdomslära med farmakologi 15 högskolepoäng ingår.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V7051