Medicin, Sjukdomslära med farmakologi, 15 hp

Kursen vänder sig till dig med intresse för medicin. Du får möjlighet att utveckla grundläggande kunskaper om hur störningar i människans fysiologiska funktioner kan leda till ohälsa samt olika metoder för att diagnostisera och behandla sjukdom, med tonvikt på farmakologisk terapi.

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2 och Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2 (områdesbehörighet A14)

eller

Grundläggande behörighet samt Matematik B, Naturkunskap B och Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16)

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V7050