Medicin, Tillämpad experimentell medicin, 15 hp

Kursen vänder sig till dig med intresse för medicinsk vetenskap och som vill fördjupa dig inom aktuell forskning och utveckling inom området. Kursen ger grunderna i laborativt arbete och de cell- och molekylärbiologiska metoder som används inom preklinisk forskning. Examinationer: skriftliga rapporter och muntlig presentation.

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Institution

Institutionen för medicinska vetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 60 högskolepoäng i biomedicin, medicin eller biologi eller relaterade ämnen.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H8004

Förkunskapskrav: 60 högskolepoäng i biomedicin, medicin eller biologi eller relaterade ämnen.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H8005

Anmäl dig nu