Mellanösterns musiktraditioner I, 7,5 hp

I denna kurs bekantar vi oss med övergripande kännetecken inom några av Mellanösterns musiktraditioner. Du får teoretisk och praktisk kännedom om olika skalor, formtyper och improvisationsmönster, samt kännedom om hur Mellanösterns musik påverkar och påverkas av andra musiktraditioner i tider av migration. Kursens avslutas med en konsert där vi framför kursens repertoar i egna arrangemang som vi arbetat fram tillsammans.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Musikhögskolan

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Musikalisk gestaltning, Kammarmusik I, 15 högskolepoäng, Musikalisk gestaltning, Jazz och Rock I, 15 högskolepoäng, Musikalisk gestaltning, Komposition I, 15 högskolepoäng, Musikalisk gestaltning, Musikproduktion I, 30 högskolepoäng eller Musik för lärare I, Gymnasieskolan, 30 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H4322