Miljövetenskap, Agroekologi, 15 hp

Kursen ger grundläggande kunskaper i hur naturliga landekosystem fungerar med huvudfokus på samspelen mellan växt och mark, som sedan tillämpas på olika agroekosystem. Modern livsmedelsproduktion behandlas och historiska och särskilt nuvarande agroekosystems miljöpåverkan och långsiktiga hållbarhet analyseras och framtida lösningar diskuteras. Teoretiska koncept som evolution ingår liksom mera tillämpade som markbördighet.

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5647

Anmäl dig nu