Miljövetenskap, avancerad nivå, Självständigt arbete, 15 hp

Ett projektarbete där studenten tillsammans med handledaren väljer ett område inom miljövetenskap och sedan själv planerar och bedriver ett vetenskapligt arbete. Det ingår att söka och tolka vetenskaplig litteratur som är relevant för området, eventuellt designa försök och genomföra dem, samt att muntligt och skriftligt presentera genomfört arbete på ett vedertaget vetenskapligt sätt.

Fördjupning

Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen (A1E)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Miljövetenskap, avancerad nivå, 15 högskolepoäng i tillämpliga delar av ämnet samt Engelska 6/Engelska B.

Urval: Platsgaranti

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5654

Förkunskapskrav: Miljövetenskap, avancerad nivå, 15 högskolepoäng i tillämpliga delar av ämnet samt Engelska 6/Engelska B.

Urval: Platsgaranti

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5060

Anmäl dig nu

Förkunskapskrav: Miljövetenskap, avancerad nivå, 15 högskolepoäng i tillämpliga delar av ämnet samt Engelska 6/Engelska B.

Urval: Platsgaranti

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5056