Miljövetenskap, Fysiologi och produktkvalitet, 15 hp

Kursen ger grundläggande kunskaper i växt- och djurfysiologi med tillämpning mot matproduktion och matkvalitet. Tillväxt och utveckling av domesticerade arters ätliga vävnader och organ studeras, och produkternas kvaliteter jämförs laborativt utifrån bland annat genmaterial, utvecklingsstadium och produktionsmetod.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 10 högskolepoäng från Miljövetenskap, Agroekologi, 15 högskolepoäng.

Urval: Platsgaranti

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5652