Miljövetenskap, Livsmedelssystemets roll i en hållbar utveckling, 7,5 hp

Kursen behandlar centrala miljö- och hållbarhetsfrågor och deras koppling till mat och måltid, på såväl global som lokal nivå. Med utgångspunkt i identifierade ekologiska och sociala problem i livsmedelsförsörjningen arbetar studenterna till stor del tematiskt och problembaserat med frågeställningar kring hållbara produktionsmetoder i kombination med hållbara konsumtionsmönster.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Miljövetenskap, Agroekologi, 15 högskolepoäng och Miljövetenskap, Mat och miljö, 15 högskolepoäng.

Urval: Platsgaranti

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5057

Anmäl dig nu