Miljövetenskap, Mat och miljö, 15 hp

Kursen fokuserar på livsmedelssystemets påverkan på vår miljö från lokal till global skala. Fördjupande kunskaper ges inom ekologi, agroekologi, klimatfrågor, ekosystemtjänster och biodiversitet. Vidare tar kursen upp livscykelanalys (LCA), miljöekonomi och hållbarhetsaspekter.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 10 högskolepoäng från Miljövetenskap, Agroekologi, 15 högskolepoäng.

Urval: Platsgaranti

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5651