Miljövetenskap, Mikrobiell diversitet i mat och miljö, 7,5 hp

Kursen behandlar olika grupper av mikroorganismer, diversitet och deras roller i mat, vatten och i miljön. En djupare förståelse av de olika mikroorganismgrupperna bakterier, archaebakterier, svampar, alger, protozoer, nematoder och virus behandlas med utgångspunkter från interaktioner i miljön och betydelsen för matproduktion i ett hållbarhetsperspektiv.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Miljövetenskap, Agroekologi, 15 högskolepoäng. Alternativt Prokaryot cellbiologi, 7,5 högskolepoäng och Eukaryot cellbiologi, 7,5 högskolepoäng.

Urval: Platsgaranti

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5652

Anmäl dig nu