Musikalisk gestaltning, avancerad nivå, Komposition och arrangering IV, 15 hp

Kursen är en fortsättning på Komposition och arrangering III, avancerad nivå, och syftar till att vidareutveckla studentens konstnärliga och personliga kvaliteter som tonsättare/arrangör, med fokus på kopplingen mellan komposition och vetenskap.

Fördjupning

Avancerad nivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (AXX)

Institution

Musikhögskolan

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Musikalisk gestaltning, avancerad nivå, Komposition och arrangering III, 15 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V4003