Musikvetenskap, Musikvetenskapens värld och musikvetenskap i världen, grundkurs, 30 hp

Hur kan vi förstå hur och varför människor använder musik, och hur musik påverkar människor? I kursen introduceras du till ämnesområdet musikvetenskap, med särskilt fokus på ämneshistoria, identitetsforskning och musiketnologi. Du lär dig grundläggande färdigheter i musikvetenskaplig analys och musikantropologiskt fältarbete. Genom att diskutera och läsa och skriva om musik i dennas mångfald av uttryck får du kontinuerligt träna dig i att förstå musikens roller i världen och hur världen formar musiken.

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Institution

Musikhögskolan

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H4034

Anmäl dig nu