Närproducerade, vilda och hållbara måltider för hushållet, 7,5 hp

- Hur väljer man hållbara och närproducerade livsmedelsråvaror utifrån säsong, och vilka mervärden kan detta tillföra måltiden?

Dessa och andra frågor kring lokala livsmedelsråvaror arbetar vi med i denna kurs, där vi även utforskar ätbara vilda växter, urban odling och framtida produktionssystem, samt ger en grundläggande översikt över matens klimat- och miljöpåverkan lokalt och globalt.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Övrigt: Kursen har åtta obligatoriska digitala träffar, men inga Campusförlagda moment. För varje obligatoriskt moment ges två alternativa tillfällen, dagtid och kvällstid, vid kursstart anger du för vart och ett av de åtta obligatoriska tillfällena om du kommer att delta kvällstid eller dagtid

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5427