Nationalekonomi, Ekonomisk tillväxt och inkomstfördelning, kandidatkurs, 7,5 hp

Kursen fokuserar på ekonomisk tillväxt och fördelning i ett långsiktigt globalt och nationellt makroekonomiskt perspektiv. Kursen integrerar teori och empiriskt arbete. Kursen ger en betydande fördjupning av makroekonomiska teoriernas innehåll och förståelsen av långsiktiga makroekonomiska frågeställningar. Kursen behandlar också ekonomisk tillväxt och fördelningsaspekter i utvecklingsländer.
Övrigt:Kursen ges på svenska på höstterminen och viss undervisning kan då komma att hållas på engelska.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Nationalekonomi, grundkurs, 30 högskolepoäng och 22 högskolepoäng från Nationalekonomi, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H2032

Förkunskapskrav: Nationalekonomi, grundkurs, 30 högskolepoäng och 22 högskolepoäng från Nationalekonomi, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V2088

Anmäl dig nu