Nationalekonomi, Ekonomisk utvärdering, avancerad nivå, 7,5 hp

Denna kurs behandlar de samhällsekonomiska utvärderingsmetoderna kostnadsnyttoanalys och kostnadseffektanalys. Dessa metoder används regelbundet för att utvärdera investeringar, regleringar och lagstiftning inom allt från läkemedelsanvändning till miljölagstiftning. Efter avslutad kurs skall du vara väl förtrogen med hur man praktiskt tillämpar ekonomiska utvärderingar baserat på välfärdsekonomisk teori. Ett viktigt delmoment i kursen är hur man beräknar och ekonomiskt värderar effekten av olika typer av åtgärder som exempelvis nya läkemedel, infrastrukturinvesteringar, och miljöinvesteringar. Andra delmoment inkluderar hur man ska utvärdera åtgärder som sträcker sig långt in i framtiden, samt hur man ska hantera osäkerhet i ekonomiska utvärderingar.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Nationalekonomi på grundnivå om 75 högskolepoäng där ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ingår samt Grundläggande statistik 15 högskolepoäng. Alternativt företagsekonomi på grundnivå om 75 högskolepoäng där ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ingår samt Grundläggande statistik 15 högskolepoäng och Nationalekonomi, grundkurs, 30 högskolepoäng. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H2347