Nationalekonomi, Finansiella derivat, avancerad nivå, 7,5 hp

Kursen behandlar modeller för räntor och terminsstruktur, prissättningen av terminer och swapkontrakt, numeriska modeller för optionsprissättning, stokastisk differentialkalkyl, härledning av formler för optionsprissättning och generella optionskontrakt. Kursen analyserar även implikationer av derivat för riskhantering, kapitalbudgetering, kompensation av företagsledning och kapitalkostnad.
Övrigt: Kursen överlappar med Nationalekonomi, avancerad nivå, Lånemarknader och derivat, 7,5 högskolepoäng.

Fördjupning

Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav (A1F)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Sammanlagt 9 hp från Nationalekonomi, Corporate Finance, avancerad nivå, 7,5 hp och Nationalekonomi, Finansiell ekonomi och etik, avancerad nivå, 7,5 hp.
Dessutom krävs Grundläggande statistik, 15 hp samt Data Mining and Business Analytics, grundkurs, 15 hp alternativt Grundläggande statistik, 15 hp samt 7,5 hp regressionsanalys/ekonometri/vetenskaplig metod inom nationalekonomi eller statistik. Samt Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V2040