Nationalekonomi, Globalisering, välstånd och inkomstfördelning, 7,5 hp

Inom kursen behandlas enkla ekonomiska modeller som påvisar effektivitetsvinster med utrikeshandel byggd på specialisering, fri rörlighet för kapital och migration. Effekter av digitalisering och automatisering kommer också att behandlas i kursen.
Kursen behandlar sedan hur de positiva effekterna av globalisering och teknisk utveckling fördelas mellan olika grupper. Ökat globalt välstånd, inklusive minskning av världsfattigdomen, ställs mot exempelvis negativa effekter för vissa medelklassgrupper i västvärlden eller mot ökade eller minskade miljöproblem.
Kursens målgrupp är inresande utbytesstudenter, ordinarie studenter som läser valfria kurser, samt studenter som har ett allmänt intresse för effekter av ökad globalisering och andra faktorer som driver strukturomvandlingen.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V2635