Nationalekonomi, Industriell organisation, kandidatkurs, 7,5 hp

Kursen behandlar centrala frågor för förståelsen av företags strategiska beteenden när det gäller prissättning, produkt- och kvalitetsval, marknadsföring, investeringar och FoU; frågor som även står i centrum vid utformning av offentliga system vid upphandling, reglering av verksamheter, konkurrens- och konsumentskydd med mera. Grundmodeller inom spel- och oligopolteori och principal-agentteori analyseras och tillämpas. I kursen ingår också presentation och diskussion av policyfall.
Övrigt:Kursen ges på svenska på höstterminen och viss undervisning kan då komma att hållas på engelska.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Nationalekonomi, grundkurs, 30 högskolepoäng och 22 högskolepoäng från Nationalekonomi, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H2025