Nationalekonomi, Public Economics, avancerad nivå, 7,5 hp

Kursen går igenom olika problemställningar inom offentlig ekonomi, såsom hantering av kollektiva varor och externa effekter, varu- och inkomstbeskattning med fokus på effektivitet och till viss del fördelning. I kursen ingår även fördjupning inom ett av områdena: aspekter av internationell beskattning och kapitalbeskattning; ekonomiska aspekter av klimatpolicy; rättvisa och fördelning; politisk ekonomi .

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Nationalekonomi på grundnivå om 75 högskolepoäng där ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ingår.
Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H2005