Numerisk linjär algebra, 7,5 hp

Denna kurs tar upp de viktigaste direkta och iterativa numeriska metoderna för att lösa linjära ekvationssystem, linjära minstakvadratproblem och linjära egenvärdesproblem.

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Optimering, 7,5 högskolepoäng.

Urval: Platsgaranti

Övrigt: Kursen ges på engelska om utbytesstudenter deltar.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5044

Anmäl dig nu