Objektorienterad programmering, 7,5 hp

Detta är en påbyggnadskurs i programmering med språket C++. C++ är språket C utökat med verktyg för objektorienterad programmering, den idag mest använda metodiken för att dela upp stora program i lämpliga delar. I kursen ingår ett större projekt där uppgiften är att skriva ett Windowsprogram där man bland annat utnyttjat möjligheten att ärva kod.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Programmering grundkurs, 7,5 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5013

Anmäl dig nu