Olinjär FEM och konstruktionsoptimering, 15 hp

Kursen går igenom metoder för konstruktionsoptimering med finita element metoden. Olinjär FEM-analys med plasticitet och kontakter gås igenom grundligt. Liksom hanterandet av transienta problem med implicita och explicita metoder. Topologioptimering och metamodell-baserad konstruktionsoptimering är två andra viktiga metoder som kursen innehåller. Praktiskt genomförande av metoderna med kommersiella mjukvaror är också viktiga delar av kursen.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 180 högskolepoäng i maskinteknik på grundnivå inklusive linjär algebra 7,5 högskolepoäng, analys i en variabel 7,5 högskolepoäng, mekanik 7,5 högskolepoäng, hållfasthetslära 7,5 högskolepoäng, konstruktionsmaterial 7,5 högskolepoäng och finita elementmetoden 7,5 högskolepoäng. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Övrigt: Du kan följa undervisningen på distans via Zoom eller ta del av föreläsningar och laborationer på plats. Vi använder den webbaserade kursplattformen Blackboard. Kursen ges på engelska.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5645