Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Arbetspsykologi, organisation och folkhälsa, 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig som är kliniskt verksam och behandlar förekomst och förebyggande av ohälsa betingad av psykologiska och/eller organisatoriska brister, psykosociala friskfaktorer och förbättrande åtgärder på ett företag samt psykologiska faktorer som påverkar individ, arbetsgrupp och organisation. Kursen ingår i Specialistsjuksköterskeprogrammet - företagssjuksköterska. Övrigt:3-4 träffar på campus Örebro om vardera 2-4 dagar.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Examen på grundnivå om 180 högskolepoäng i arbetsterapi, hörselvetenskap, medicin, maskinteknik, omvårdnadsvetenskap, fysioterapi eller i ett beteendevetenskapligt huvudområde. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H7647

Anmäl dig nu