Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Företagshälsovård, 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig som är kliniskt verksam och behandlar arbetsrelaterade hälsoproblem och omvårdnadsbehov bland människor i arbetslivet. I kursen studerar du företagshälsovårdens arbetsuppgifter, åtgärder för att förebygga problem och skador orsakade av arbete eller miljö, arbetslivsinriktad rehabilitering, etiska bedömningar och kvalitetsplaner för tjänster inom företagshälsovården samt arbetslivsspecifik lagstiftning. Kursen ingår i Specialistsjuksköterskeprogrammet - företagssjuksköterska. Övrigt:3-4 träffar på campus Örebro om vardera 2-4 dagar.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Examen på grundnivå om 180 högskolepoäng i arbetsterapi, hörselvetenskap, medicin, maskinteknik, omvårdnadsvetenskap, fysioterapi eller i ett beteendevetenskapligt huvudområde. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska A.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H7646

Anmäl dig nu