Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Integrerad kunskapssammanställning, 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper om kritisk granskning av vetenskaplig litteratur samt göra en kunskapssammanställning över valt område som förberedelse inför det självständiga arbetet. Kursen ingår i masterprogrammet i förbättringsarbete inom hälso- och sjukvårdens verksamheter och kan utgöra en del av magister-/masterexamen i omvårdnadsvetenskap.
Övrigt:4 träffar på campus Örebro.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Yrkesexamen/generell examen på grundnivå om 180 högskolepoäng i omvårdnadsvetenskap, där 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H7044