Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Telefonrådgivning, 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom telefonrådgivningens område och belyser komplexiteten inom detta arbetsområde. Kursen syftar till att fördjupa teoretisk kunskap och praktisk färdighet, för att bedöma och hantera telefonrådgivningssituationer.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Yrkesexamen/generell examen på grundnivå om 180 högskolepoäng i arbetsterapi, medicin eller omvårdnadsvetenskap, där 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V7036