Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Vårdhygien, 7,5 hp

Kursen riktar sig till dig som är specialistsjuksköterska inom anestesi, operation eller intensivvård och vill fördjupa dina kunskaper inom vårdhygien. Kursen ger kunskaper i klinisk mikrobiologi och förebyggande av vårdrelaterade infektioner.
Övrigt:5 träffar på campus Örebro.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot operation, anestesi- eller intensivvård. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H7058