Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Vårdhygien, 7,5 hp

Kursen vänder sig till dej som är specialistutbildad sjuksköterska och arbetar inom Operation, Anestesi , Postop, IVA, Ambulans, Akutsjukvård, Barn och Kirurgi och vill ha fördjupade kunskaper inom Vårdhygien och förebyggandet av vårdrelaterade infektioner. Kursen ger bl.a fördjupade kunskaper inom grundläggande mikrobiologi, smittskydd samt infektionsförebyggande åtgärder.
Övrigt: 2 träffar på Campus Örebro, övrig undervisning sker på Blackboard.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Specialistsjuksköterskeexamen med någon av följande inriktningar: akutsjukvård, ambulanssjukvård, anestesisjukvård, intensivvård, hälso- och sjukvård för barn och ungdom, kirurgi eller operationssjukvård. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H7645

Anmäl dig nu