Omvårdnadsvetenskap, Examensarbete, 15 hp

Genom att fullgöra ett självständigt arbete (examensarbete) ges du möjlighet att fördjupa dina kunskaper i omvårdnadsvetenskap, vetenskapligt arbetssätt och förmåga till kritiskt förhållningssätt.
Övrigt:3 träffar på campus Örebro.

Fördjupning

Grundnivå, innehåller examensarbete för kandidatexamen (G2E)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 60 högskolepoäng i omvårdnadsvetenskap med successiv fördjupning varav 15 högskolepoäng i vetenskaplig metodik.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H7024