Pedagogik, fortsättningskurs, 30 hp

I kursen fördjupas dina teoretiska och metodologiska kunskaper om pedagogik som vetenskapligt forskningsämne. Kursen erbjuder en fördjupad förståelse för pedagogikämnets historia samt dess nutida forskningsområden. Kursen fokuserar vidare samtal, kommunikation och lärande utifrån ett pedagogiskt perspektiv samt introducerar vetenskaplig forskningsmetod. I slutet av kursen genomför studenterna ett självständigt arbete.

Fördjupning

Grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen (G1E)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Pedagogik, grundkurs, 30 högskolepoäng eller grundkurs om 30 högskolepoäng i arbetslivspedagogik eller specialpedagogik. Alternativt lärarexamen.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1322

Förkunskapskrav: Pedagogik, grundkurs, 30 högskolepoäng eller grundkurs om 30 högskolepoäng i arbetslivspedagogik eller specialpedagogik. Alternativt lärarexamen.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1622