Pedagogik, fortsättningskurs, 30 hp

Kursen erbjuder en fördjupad förståelse för pedagogikämnets historia samt dess nutida forskningsområden. Kursen fokuserar vidare samtal, kommunikation och lärande utifrån ett pedagogiskt perspektiv samt introducerar vetenskaplig forskningsmetod. I slutet av kursen genomför studenterna ett självständigt arbete.

Fördjupning

Grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen (G1E)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Pedagogik, grundkurs, 30 högskolepoäng eller grundkurs om 30 högskolepoäng i arbetslivspedagogik eller specialpedagogik. Alternativt lärarexamen.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1622

Förkunskapskrav: Pedagogik, grundkurs, 30 högskolepoäng eller grundkurs om 30 högskolepoäng i arbetslivspedagogik eller specialpedagogik. Alternativt lärarexamen.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Övrigt: Kursen är webbaserad och kommunikationsverktyget är Blackboard.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1024