Pedagogik, fortsättningskurs, 30 hp

I denna kurs fördjupar du dina teoretiska och metodologiska kunskaper inom pedagogik som ämne och forskningsområde. I den första delkursen presenteras bredden av pedagogisk forskning. Här introduceras även grunder till metodologi och olika datainsamlingsmetoder. I den andra och tredje delkursen fokuseras kommunikation, ledarskap och lärande utifrån ett arbetslivspedagogiskt perspektiv. Kursen avslutas med ett självständigt arbete.

Fördjupning

Grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen (G1E)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 20 högskolepoäng från Pedagogik, grundkurs, 30 högskolepoäng, Pedagogik, inriktning arbetslivspedagogik, grundkurs, 30 högskolepoäng, Pedagogik, inriktning specialpedagogik, grundkurs, 30 högskolepoäng alternativt Lärarexamen, 210-330 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1019

Anmäl dig nu