Pedagogik, grundkurs, 30 hp

Kursen vänder sig till dig med intresse för pedagogiska frågor inom exempelvis arbetsliv, folkbildning, högre utbildning, skola samt utbildningspolitik. Du får möjlighet att jämföra och förstå skillnader mellan olika former av kunskap, pedagogiska teorier, lärande och didaktik samt diskutera utbildning ur olika perspektiv. I kursen jämförs och diskuteras hur man inom pedagogik har sökt och söker svar på frågor om hur utbildning och samhälle påverkar varandra. Några viktiga frågor som ställs är: Vad innebär kunskap och bildning? Hur lär vi? Varför behövs utbildning?

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H1334