Pedagogik, Handledarutbildning för förskollärare och lärare, 7,5 hp

Kursens mål är att du utvecklar kunskaper om olika innebörder av ett pedagogiskt handledarskap. Genom litteraturstudier och bearbetning av de dokument som styr lärarutbildningen samt diskussioner i seminarieform ges utrymme till kunskaper om kommunikation och lärande i relation till handledning och handledaruppdraget. Vidare får du möjlighet att utveckla dina kunskaper om samtalets betydelse i mötet med den lärarstuderande under den verksamhetsförlagda utbildningen.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Lärarexamen alternativt Förskollärarexamen samt ett års yrkeslivserfarenhet som lärare eller förskollärare på minst halvtid efter avlagd examen.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Övrigt: Kursen är delvis webbaserad. Tillgång till internetansluten dator krävs. Kommunikationsverktyget är Blackboard.
Antal obligatoriska träffar: 3 st.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H1043

Förkunskapskrav: Lärarexamen alternativt Förskollärarexamen samt ett års yrkeslivserfarenhet som lärare eller förskollärare på minst halvtid efter avlagd examen.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Övrigt: Kursen är delvis webbaserad. Tillgång till internetansluten dator krävs. Kommunikationsverktyget är Blackboard.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1000

Anmäl dig nu