Pedagogik, kandidatkurs, 30 hp

I kursen fördjupar du dina kunskaper inom det pedagogiska forskningsområdet, som grund för ett självständigt arbete. Här har du möjligheten att fördjupa dig inom något av kunskapsområdena didaktik, arbetslivspedagogik eller specialpedagogik. Du ska under kursen definiera och formulera problem med utgångspunkt i pedagogisk forskning, kritiskt granska olika slag av pedagogiska forskningsrapporter, förstå och problematisera forskningsmetodologiska frågor, självständigt formulera forskningsfrågor, författa ett självständigt arbete samt genomföra en opposition.

Fördjupning

Grundnivå, innehåller examensarbete för kandidatexamen (G2E)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Pedagogik, grundkurs, 30 högskolepoäng, Pedagogik, inriktning arbetslivspedagogik, grundkurs, 30 högskolepoäng eller Pedagogik, inriktning specialpedagogik, grundkurs, 30 högskolepoäng samt Pedagogik, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng eller Pedagogik, inriktning arbetslivspedagogik, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng alternativt Lärarexamen, 210-330 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H1022