Pedagogiskt arbete med barns och ungas rättigheter i utbildning, 7,5 hp

Kursen vänder sig till yrkesverksamma förskollärare, lärare och skolledare, samt till studerande på förskollärarprogrammet, grundlärarprogrammet eller ämneslärarprogrammet. Kursen behandlar mänskliga rättigheter, barns rättigheter och innebörder av pedagogiskt arbete med barns och ungas mänskliga rättigheter i förskolan och skolan. Deltagarna utvecklar sin teoretiska kunskap om rättigheter och omsätter denna i praktiskt arbete i den egna verksamheten.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Förskollärarexamen, Grundlärarexamen, Ämneslärarexamen alternativt Utbildningsvetenskaplig kärna I, 30 högskolepoäng och Utbildningsvetenskaplig kärna II, 30 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Övrigt: Kursen är webbaserad och kommunikationsverktyget är Blackboard.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1627

Förkunskapskrav: Förskollärarexamen, Grundlärarexamen, Ämneslärarexamen alternativt Utbildningsvetenskaplig kärna I, 30 högskolepoäng och Utbildningsvetenskaplig kärna II, 30 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Övrigt: Kursen är delvis webbaserad och kommunikationsverktyget är Blackboard.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1028