Positiv psykologi: Vetenskapen om lycka och välbefinnande, 15 hp

Kursen presenterar teori och forskning kring de aspekter inom hälsopsykologi och personlighetspsykologi som är relevanta för psykiskt välbefinnande. Kursen förmedlar grundläggande kunskaper om hur psykologisk teori och forskning kan användas för att förstå positiv anpassning ur ett biologiskt, psykologiskt, socialt och kognitivt perspektiv. Promotion och intervention tas upp. Kursen syftar till att de studerande ska tillägna sig fördjupad kunskap i några av de viktigaste områdena inom forskningsfältet välbefinnande. Dessa områden inkluderar förklaringsmodeller, behandlingsmetoder samt metoder och tekniker för att undersöka hälsa och välbefinnande. Prevention, promotion och intervention diskuteras.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H3319