Projektarbete inom datateknik, 15 hp

Kursen består av ett projektarbete i datateknik som genomförs individuellt eller tillsammans med en annan student. Kontakta kursansvarig i god tid för att diskutera ett lämpligt ämne.

OBS! Det är möjligt att genomföra kursen på heltid. Kontakta kursansvarig om du är intresserad av det upplägget.

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 90 högskolepoäng i datateknik.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5010