Psykologi, avancerad nivå, Transdiagnostisk behandling för samsjuklig smärta och emotionell problematik, 7,5 hp

Kursen ger avancerad kunskap om samsjuklig smärta och emotionell problematik, såsom ångest, depression och stress, men också sömnproblem. Nödvändig teoretisk bakgrund ges, baserad på transdiagnostiska modeller, för att skapa en förståelse för uppkomsten och upprätthållandet av samsjuklig smärta och emotionell problematik. Huvudfokus kommer att vara kliniska färdigheter. En behandlingsmanual, hybrid-behandlingen, presenteras och lärs ut. Behandlingen är baserad på KBT/exponeringsbehandling för smärta och emotionsinriktade tekniker hämtade från dialektisk beteendeterapi, DBT. En vana att arbeta kliniskt med KBT förutsätts.

Fördjupning

Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav (A1F)

Institution

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Psykologexamen.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Övrigt: Kursen är webbaserad och kommunikationsverktyget är Blackboard.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V3379