Rättsretorik, 7,5 hp

Kursen vänder sig till studenter som vill utveckla sin förmåga att övertyga både muntligt och skriftligt i rättsliga frågor och sammanhang. Kursen utgår från retorisk teori samt modern rättsretorisk forskning och inkluderar flera praktiska övningar där studenten bland annat får presentera, debattera och plädera. Genom kursen stärks bland annat studentens egen förmåga att argumentera rättsligt, att planera och genomföra muntliga framföranden samt att förklara något rättsligt, som exempelvis domskälen i ett domslut, på ett sätt som är pedagogiskt och anpassat efter mottagarens förkunskaper. Kursen kan sökas av studenter på ett jurist- eller ett rättsvetenskapligt program.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för beteende- social- och rättsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 180 hp på grundnivå varav 90 hp med successiv fördjupning i rättsvetenskap där ett självständigt arbete (G2E) om 15 hp och 9 hp i rättegångsspel eller processrätt ingår. Alternativt 180 hp i rättsvetenskap på ett juristprogram. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V3025