Samhällsvetenskapliga perspektiv på välfärdsstaten: tematisk fördjupningskurs, 7,5 hp

Kursen ger studenten möjlighet att utveckla fördjupade kunskaper om och reflektera kring framväxten, utvecklingen och utmaningarna av den nutida välfärdsstaten utifrån ett statsvetenskapligt, genusvetenskapligt eller kulturgeografiskt perspektiv. Studenten väljer, i samråd med handledare, ett specifikt tematiskt område att fördjupa sina kunskaper i och skriver ett individuellt projektarbete.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Svensk politik och policy, 7,5 högskolepoäng, Jämställdhet och den nordiska välfärdsstaten, 7,5 högskolepoäng eller Det svenska samhällets geografi, 7,5 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H1034

Anmäl dig nu